k.ú.: 615579 - Budkov u Husince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 561576 - Budkov NUTS5 CZ0315561576
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2312956
zahrada 81 50115
ovoc. sad 1 2775
travní p. mez, stráň 3 1191
travní p. 180 583655
lesní poz 121 1653145
vodní pl. nádrž umělá 6 4496
vodní pl. rybník 4 111275
vodní pl. tok přirozený 3 4756
vodní pl. tok umělý 64 20840
vodní pl. zamokřená pl. 1 1610
zast. pl. 101 35487
ostat.pl. jiná plocha 53 28423
ostat.pl. manipulační pl. 15 20531
ostat.pl. neplodná půda 131 110658
ostat.pl. ostat.komunikace 62 54144
ostat.pl. silnice 37 39151
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1000
Celkem KN 1336 5036208
Par. KMD 1336 5036208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 3
Celkem BUD 91
LV 126
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 10.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.