k.ú.: 615595 - Budkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1630 2484353
zahrada 139 77219
ovoc. sad 4 3284
travní p. 685 381871
lesní poz les s budovou 17 927
lesní poz 1022 8494618
vodní pl. tok přirozený 142 109347
zast. pl. společný dvůr 2 401
zast. pl. zbořeniště 8 1240
zast. pl. 308 72993
ostat.pl. dráha 1 148023
ostat.pl. jiná plocha 61 8924
ostat.pl. manipulační pl. 82 42958
ostat.pl. neplodná půda 388 289303
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1961
ostat.pl. ostat.komunikace 441 79792
ostat.pl. pohřeb. 2 1875
ostat.pl. silnice 32 38746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 16623
ostat.pl. zeleň 2 557
Celkem KN 4981 12255015
Par. DKM 4981 12255015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 101
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 314
LV 449
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2014
ZMVM 1:2000 01.02.1989 01.08.2014 1:1000,1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.