k.ú.: 615706 - Suchdol u Bujanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545449 - Bujanov NUTS5 CZ0312545449
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 717343
zahrada 83 95773
ovoc. sad 2 6748
travní p. 247 5003647
lesní poz 189 4266447
vodní pl. nádrž přírodní 10 16221
vodní pl. nádrž umělá 7 10688
vodní pl. rybník 2 9608
vodní pl. tok přirozený 5 3844
vodní pl. tok umělý 27 39026
vodní pl. zamokřená pl. 4 23743
zast. pl. 227 61874
ostat.pl. dráha 2 135256
ostat.pl. jiná plocha 241 354323
ostat.pl. manipulační pl. 16 43866
ostat.pl. neplodná půda 146 385614
ostat.pl. ostat.komunikace 99 211860
ostat.pl. silnice 14 203700
Celkem KN 1349 11589581
Par. DKM 685 8323790
Par. KMD 664 3265791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 222
byt.z. byt 70
obč.z. byt 6
Celkem JED 76
LV 300
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2013
DKM-KPÚ 09.12.2010 1:1000 09.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1826 06.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 03:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.