k.ú.: 615731 - Buk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512826 - Buk NUTS5 CZ0714512826
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 2524961
chmelnice 2 41919
zahrada 275 194250
ovoc. sad 3 22996
travní p. 34 54656
lesní poz 45 347076
vodní pl. nádrž přírodní 1 436
vodní pl. tok přirozený 11 25443
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 13 1672
zast. pl. 183 66352
ostat.pl. dráha 1 99488
ostat.pl. jiná plocha 64 50029
ostat.pl. manipulační pl. 9 5367
ostat.pl. neplodná půda 3 520
ostat.pl. ostat.komunikace 83 115798
ostat.pl. silnice 21 46722
ostat.pl. skládka 1 3158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2527
ostat.pl. zeleň 49 176789
Celkem KN 970 3780175
Par. DKM 270 3001028
Par. KMD 700 779147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 181
LV 248
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.09.2021 1:1000 16.09.2021 *)
KMD 1:1000 10.09.2015
S-SK ŠD 1:2500 1907 10.09.2015 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1907


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 01:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.