k.ú.: 615765 - Milasín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549835 - Milasín NUTS5 CZ0635549835
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1117608
zahrada 30 42618
ovoc. sad 1 5124
travní p. 55 364474
lesní poz 74 516722
zast. pl. zbořeniště 2 74
zast. pl. 42 18286
ostat.pl. jiná plocha 10 8393
ostat.pl. manipulační pl. 6 10015
ostat.pl. neplodná půda 23 16995
ostat.pl. ostat.komunikace 22 42674
ostat.pl. silnice 4 12211
ostat.pl. zeleň 13 20390
Celkem KN 357 2175584
Par. DKM 351 2164790
Par. KMD 6 10794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 41
LV 44
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2013
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 10:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.