k.ú.: 615897 - Bukovany u Nového Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561860 - Nový Bor NUTS5 CZ0511561860
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 637735
zahrada 136 77356
travní p. 264 1158922
lesní poz 46 641592
vodní pl. tok přirozený 21 17080
vodní pl. tok umělý 4 3701
vodní pl. zamokřená pl. 6 16589
zast. pl. společný dvůr 2 378
zast. pl. zbořeniště 16 1279
zast. pl. 135 28254
ostat.pl. jiná plocha 35 12818
ostat.pl. manipulační pl. 3 16163
ostat.pl. neplodná půda 45 33070
ostat.pl. ostat.komunikace 85 74011
ostat.pl. pohřeb. 1 1476
ostat.pl. silnice 5 25289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11854
ostat.pl. zeleň 2 89
Celkem KN 854 2757656
Par. DKM 854 2757656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 134
LV 184
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2002 Od-ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1990 04.07.2002 Od-neověř TO. ZMVM Pihel, námitky 1990.
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.