k.ú.: 615927 - Bukovany u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552402 - Bukovany NUTS5 CZ0712552402
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 2670223
zahrada 171 115960
travní p. 109 120582
vodní pl. nádrž umělá 3 3520
vodní pl. tok přirozený 32 7154
zast. pl. zbořeniště 3 520
zast. pl. 303 60406
ostat.pl. jiná plocha 47 26903
ostat.pl. manipulační pl. 3 6301
ostat.pl. neplodná půda 15 11692
ostat.pl. ostat.komunikace 54 51141
ostat.pl. silnice 93 49988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 25873
ostat.pl. zeleň 19 9803
Celkem KN 1502 3160066
Par. DKM 1502 3160066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 298
byt.z. byt 4
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 7
LV 420
spoluvlastník 919

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.