k.ú.: 615943 - Čečovice u Bukovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566080 - Čečovice NUTS5 CZ0321566080
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 5480
orná půda 205 3401019
zahrada 55 35434
travní p. mez, stráň 33 47633
travní p. 63 188182
lesní poz 39 615860
vodní pl. nádrž přírodní 1 7960
vodní pl. nádrž umělá 1 1726
vodní pl. tok přirozený 9 3689
vodní pl. tok umělý 16 24854
vodní pl. zamokřená pl. 6 4505
zast. pl. zbořeniště 3 545
zast. pl. 58 42270
ostat.pl. jiná plocha 57 35682
ostat.pl. manipulační pl. 2 12096
ostat.pl. neplodná půda 2 711
ostat.pl. ostat.komunikace 33 71731
ostat.pl. silnice 7 45370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 387
ostat.pl. zamokřená pl. 1 322
Celkem KN 601 4545456
Par. KMD 601 4545456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 55
LV 110
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.