k.ú.: 615951 - Černovice u Bukovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566098 - Černovice NUTS5 CZ0321566098
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 2053438
zahrada 12 4762
travní p. 64 471071
lesní poz 54 1026556
vodní pl. nádrž přírodní 1 7157
vodní pl. nádrž umělá 3 7775
vodní pl. rybník 3 8415
vodní pl. tok umělý 6 24081
zast. pl. zbořeniště 1 84
zast. pl. 68 25351
ostat.pl. jiná plocha 75 82782
ostat.pl. manipulační pl. 23 90540
ostat.pl. neplodná půda 5 10729
ostat.pl. ostat.komunikace 51 88970
ostat.pl. silnice 8 27518
ostat.pl. zeleň 12 270
Celkem KN 442 3929499
Par. DKM 380 2913093
Par. KMD 62 1016406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 67
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 66
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2018
KMD 1:1000 20.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 22.05.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 21.05.2022 21:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.