k.ú.: 615960 - Nemněnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566098 - Černovice NUTS5 CZ0321566098
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 2237079
zahrada 17 16306
ovoc. sad 1 4186
travní p. 25 60537
lesní poz 45 556680
vodní pl. nádrž přírodní 1 3075
vodní pl. rybník 1 1061
vodní pl. tok umělý 7 2972
zast. pl. zbořeniště 2 2350
zast. pl. 27 15380
ostat.pl. jiná plocha 21 16981
ostat.pl. manipulační pl. 20 12588
ostat.pl. neplodná půda 28 33478
ostat.pl. ostat.komunikace 31 24240
ostat.pl. silnice 14 52319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4193
Celkem KN 388 3043425
Par. KMD 388 3043425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 27
LV 44
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 24.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.