k.ú.: 615986 - Šlovice u Bukovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554201 - Semněvice NUTS5 CZ0321554201
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 920064
zahrada 22 15151
travní p. 29 74112
lesní poz 23 319390
vodní pl. rybník 3 10652
vodní pl. tok přirozený 9 4403
vodní pl. tok umělý 1 69
vodní pl. zamokřená pl. 2 7501
zast. pl. zbořeniště 2 2166
zast. pl. 19 11974
ostat.pl. jiná plocha 34 43882
ostat.pl. manipulační pl. 1 9160
ostat.pl. neplodná půda 21 12182
ostat.pl. ostat.komunikace 26 17348
ostat.pl. silnice 4 9956
Celkem KN 290 1458010
Par. KMD 290 1458010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 19
LV 44
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2011
S-SK GS 1838 14.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.