k.ú.: 615994 - Bukovec u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511935 - Bukovec NUTS5 CZ0802511935
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 990982
zahrada 504 308259
travní p. 3307 5077215
lesní poz 647 9311007
vodní pl. nádrž přírodní 2 684
vodní pl. rybník 1 290
vodní pl. tok přirozený 254 140936
vodní pl. zamokřená pl. 79 77254
zast. pl. společný dvůr 36 19219
zast. pl. zbořeniště 64 7472
zast. pl. 672 165186
ostat.pl. jiná plocha 178 54365
ostat.pl. manipulační pl. 3 1300
ostat.pl. neplodná půda 850 426686
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 930
ostat.pl. ostat.komunikace 614 349705
ostat.pl. pohřeb. 3 3112
ostat.pl. silnice 13 107467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5706
ostat.pl. zeleň 4 1513
Celkem KN 7893 17049288
Par. KMD 7893 17049288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 312
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 143
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 637
LV 955
spoluvlastník 2801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.04.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 16.05.2022 14:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.