k.ú.: 616028 - Bukovice u Velkých Losin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 102677
zahrada 130 89423
travní p. mez, stráň 4 2483
travní p. 329 2113629
lesní poz les(ne hospodář) 12 70172
lesní poz 211 4163496
vodní pl. rybník 1 1125
vodní pl. tok přirozený 21 22559
vodní pl. zamokřená pl. 2 2474
zast. pl. společný dvůr 1 81
zast. pl. 108 30583
ostat.pl. jiná plocha 98 45758
ostat.pl. manipulační pl. 2 1924
ostat.pl. mez, stráň 4 7853
ostat.pl. neplodná půda 234 264610
ostat.pl. ostat.komunikace 124 78871
ostat.pl. silnice 77 32017
ostat.pl. zeleň 12 4072
Celkem KN 1384 7033807
Par. DKM 1384 7033807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 136
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2003
ZMVM 1:2000 01.07.1987 29.07.2003
S-SK ŠS 1:2880 1906 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.