k.ú.: 616044 - Bukovina u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 3507934
zahrada 110 78513
travní p. 44 179382
lesní poz les(ne hospodář) 4 35760
lesní poz 85 1327089
vodní pl. tok přirozený 12 46746
vodní pl. zamokřená pl. 4 3989
zast. pl. 104 61482
ostat.pl. jiná plocha 37 53741
ostat.pl. manipulační pl. 2 24236
ostat.pl. neplodná půda 5 6004
ostat.pl. ostat.komunikace 61 160601
ostat.pl. silnice 6 35746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1144
ostat.pl. zeleň 35 47475
Celkem KN 760 5569842
Par. DKM 760 5569842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 101
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 210
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2013 1:1000 03.07.2013 *)
DKM 1:1000 01.04.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.