k.ú.: 616061 - Bukovina u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574821 - Bukovina u Přelouče NUTS5 CZ0532574821
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 1199384
zahrada 72 51420
ovoc. sad 6 4342
travní p. 64 100012
lesní poz 65 204794
vodní pl. nádrž přírodní 1 640
vodní pl. rybník 3 9697
vodní pl. tok umělý 61 10697
zast. pl. zbořeniště 1 363
zast. pl. 66 26965
ostat.pl. jiná plocha 26 13968
ostat.pl. manipulační pl. 6 21774
ostat.pl. neplodná půda 9 3821
ostat.pl. ostat.komunikace 82 36260
ostat.pl. silnice 3 28170
Celkem KN 867 1712307
Par. KMD 867 1712307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 63
LV 102
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK GS 1:2880 1938 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.