k.ú.: 616087 - Bukovina u Čisté - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577031 - Bukovina u Čisté NUTS5 CZ0514577031
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1431527
zahrada 167 159323
travní p. 378 1077023
lesní poz 47 304573
vodní pl. nádrž umělá 10 2108
vodní pl. tok umělý 71 15940
vodní pl. zamokřená pl. 3 1816
zast. pl. společný dvůr 8 1328
zast. pl. zbořeniště 12 2081
zast. pl. 143 45775
ostat.pl. jiná plocha 10 4909
ostat.pl. manipulační pl. 26 15286
ostat.pl. neplodná půda 52 27817
ostat.pl. ostat.komunikace 114 58281
ostat.pl. silnice 2 26466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 331
Celkem KN 1300 3174584
Par. KMD 1300 3174584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 136
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 202
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 22.09.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.