k.ú.: 616109 - Bukovina u Pecky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2082353
zahrada 125 92724
ovoc. sad 4 14140
travní p. 357 799625
lesní poz 87 324728
vodní pl. nádrž přírodní 1 108
vodní pl. nádrž umělá 1 601
vodní pl. tok přirozený 16 6084
vodní pl. zamokřená pl. 4 1460
zast. pl. zbořeniště 3 511
zast. pl. 112 45963
ostat.pl. jiná plocha 70 28855
ostat.pl. manipulační pl. 16 45451
ostat.pl. neplodná půda 26 11325
ostat.pl. ostat.komunikace 113 62390
ostat.pl. pohřeb. 1 1388
ostat.pl. silnice 53 37302
ostat.pl. zeleň 6 2567
Celkem KN 1353 3557575
Par. KMD 1353 3557575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 111
LV 160
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK GS 1:2880 1842 15.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.