k.ú.: 616133 - Bukovník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 530085 - Bukovník NUTS5 CZ0322530085
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 823093
zahrada 68 62366
ovoc. sad 4 19130
travní p. 458 1746388
lesní poz 164 932435
vodní pl. rybník 3 9210
vodní pl. tok umělý 30 6088
vodní pl. zamokřená pl. 2 7305
zast. pl. zbořeniště 1 246
zast. pl. 74 39497
ostat.pl. jiná plocha 51 53951
ostat.pl. manipulační pl. 15 36552
ostat.pl. neplodná půda 279 243541
ostat.pl. ostat.komunikace 88 56035
ostat.pl. pohřeb. 8 9037
ostat.pl. silnice 7 40727
ostat.pl. zeleň 9 1655
Celkem KN 1443 4087256
Par. KMD 1443 4087256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 68
LV 133
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2020 extravilán
KMD 1:1000 07.06.2016 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2022 22:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.