k.ú.: 616141 - Mačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 894605
zahrada 49 40603
ovoc. sad 6 17236
travní p. 276 805323
lesní poz 61 667440
vodní pl. nádrž přírodní 1 1868
vodní pl. nádrž umělá 24 27725
vodní pl. rybník 9 32215
vodní pl. tok umělý 53 11899
vodní pl. zamokřená pl. 7 4780
zast. pl. společný dvůr 2 1056
zast. pl. zbořeniště 8 2622
zast. pl. 86 32176
ostat.pl. jiná plocha 38 27833
ostat.pl. manipulační pl. 9 8713
ostat.pl. neplodná půda 133 80342
ostat.pl. ostat.komunikace 40 52382
ostat.pl. silnice 1 6292
ostat.pl. zeleň 4 16866
Celkem KN 959 2731976
Par. KMD 959 2731976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 81
LV 99
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2015
S-SK GS 1:2880 1837 25.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.