k.ú.: 616168 - Bulhary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584380 - Bulhary NUTS5 CZ0644584380
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 6840849
vinice 103 997660
zahrada 385 220259
ovoc. sad 4 47468
travní p. 137 760580
lesní poz les(ne hospodář) 10 87387
lesní poz ostat.komunikace 1 6587
lesní poz 55 4435805
vodní pl. rybník 1 5417
vodní pl. tok přirozený 7 290355
vodní pl. tok umělý 1 816
vodní pl. zamokřená pl. 1 5282
zast. pl. společný dvůr 16 2788
zast. pl. zbořeniště 10 5314
zast. pl. 481 260733
ostat.pl. jiná plocha 188 219572
ostat.pl. manipulační pl. 16 29962
ostat.pl. neplodná půda 79 257188
ostat.pl. ostat.komunikace 192 380679
ostat.pl. pohřeb. 1 2138
ostat.pl. silnice 38 106884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10848
ostat.pl. zeleň 17 186784
Celkem KN 2237 15161355
Par. DKM 2237 15161355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 459
byt.z. byt 14
obč.z. byt 6
Celkem JED 20
LV 543
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2007 Z-8542/2007-704, PD na 20% k.ú., nyní tedy DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 14.02.2007 1:1000 03.04.2007 *) Z-1820/2007-704, KPÚ zabírá 80% část k.ú.
ZMVM 1:2000 17.08.1993 27.09.2007 1.11.1981 1:2000,
Ost. 1:2880 01.01.1947 17.08.1993 Grafický přídělový plán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 16.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.