k.ú.: 616184 - Bulovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563935 - Bulovka NUTS5 CZ0513563935
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 3210665
zahrada 189 144998
ovoc. sad 4 34170
travní p. mez, stráň 2 437
travní p. 917 6334061
lesní poz 163 4544888
vodní pl. nádrž umělá 6 22502
vodní pl. rybník 1 11332
vodní pl. tok přirozený 10 16610
vodní pl. tok umělý 4 2447
vodní pl. zamokřená pl. 1 1237
zast. pl. společný dvůr 7 3384
zast. pl. zbořeniště 51 13131
zast. pl. 278 92049
ostat.pl. jiná plocha 65 83717
ostat.pl. manipulační pl. 20 90774
ostat.pl. neplodná půda 40 55725
ostat.pl. ostat.komunikace 260 282224
ostat.pl. pohřeb. 2 4451
ostat.pl. silnice 7 55128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3442
Celkem KN 2170 15007372
Par. KMD 2170 15007372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 267
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 287
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 27.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.