k.ú.: 616214 - Buřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561312 - Buřenice NUTS5 CZ0633561312
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1016 5477398
zahrada 205 122684
travní p. 549 845734
lesní poz 198 1325963
vodní pl. nádrž umělá 1 247
vodní pl. rybník 15 50749
vodní pl. tok přirozený 1 354
vodní pl. tok umělý 115 16974
vodní pl. zamokřená pl. 3 3995
zast. pl. společný dvůr 32 3259
zast. pl. zbořeniště 1 405
zast. pl. 167 80427
ostat.pl. jiná plocha 59 50380
ostat.pl. manipulační pl. 61 75904
ostat.pl. neplodná půda 44 20693
ostat.pl. ostat.komunikace 194 106827
ostat.pl. pohřeb. 2 5092
ostat.pl. silnice 23 99354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5925
Celkem KN 2687 8292364
Par. KMD 2687 8292364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 275
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.