k.ú.: 616249 - Radějov u Buřenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561312 - Buřenice NUTS5 CZ0633561312
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 2419174
zahrada 96 61638
ovoc. sad 2 3469
travní p. 176 395070
lesní poz 208 1769045
vodní pl. nádrž umělá 1 336
vodní pl. rybník 3 4516
vodní pl. tok umělý 54 8813
vodní pl. zamokřená pl. 7 3494
zast. pl. zbořeniště 2 201
zast. pl. 55 28250
ostat.pl. jiná plocha 86 27201
ostat.pl. manipulační pl. 10 8451
ostat.pl. neplodná půda 33 13881
ostat.pl. ostat.komunikace 227 92802
ostat.pl. silnice 5 23345
Celkem KN 1385 4859686
Par. DKM 1385 4859686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 50
LV 141
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2004
ZMVM 1:1000 27.12.1995 11.02.2004
S-SK GS 1:2880 1829 27.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.