k.ú.: 616303 - Bušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 532894 - Bušín NUTS5 CZ0715532894
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 1067059
zahrada skleník-pařeniš. 1 19
zahrada 232 143244
travní p. 343 1490763
lesní poz 384 3269036
vodní pl. tok přirozený 18 13581
zast. pl. zbořeniště 14 2070
zast. pl. 220 55994
ostat.pl. jiná plocha 192 117616
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 26 22406
ostat.pl. neplodná půda 179 102600
ostat.pl. ostat.komunikace 233 132917
ostat.pl. pohřeb. 1 1597
ostat.pl. silnice 43 39848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6895
Celkem KN 2055 6465662
Par. KMD 2055 6465662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 214
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 264
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.01.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 17:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.