k.ú.: 616435 - Velký Újezd u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546780 - Býčkovice NUTS5 CZ0423546780
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1145681
zahrada 69 41004
ovoc. sad 8 20673
travní p. 84 91873
lesní poz 10 25254
vodní pl. rybník 1 8064
vodní pl. tok přirozený 9 10089
vodní pl. tok umělý 1 298
zast. pl. společný dvůr 3 739
zast. pl. zbořeniště 6 2259
zast. pl. 63 24744
ostat.pl. dráha 6 14032
ostat.pl. jiná plocha 23 7350
ostat.pl. manipulační pl. 20 15658
ostat.pl. neplodná půda 18 18528
ostat.pl. ostat.komunikace 41 29945
ostat.pl. silnice 7 29367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2251
ostat.pl. zeleň 1 180
Celkem KN 527 1487989
Par. KMD 527 1487989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 60
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 5
LV 76
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1843 04.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.