k.ú.: 616583 - Lány u Bylan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504807 - Lány NUTS5 CZ0531504807
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 3978574
zahrada 166 103482
ovoc. sad 12 39910
travní p. 84 137068
vodní pl. nádrž přírodní 11 15323
vodní pl. nádrž umělá 4 2099
vodní pl. tok přirozený 57 31920
vodní pl. zamokřená pl. 7 6219
zast. pl. společný dvůr 4 1070
zast. pl. zbořeniště 2 523
zast. pl. 187 95017
ostat.pl. jiná plocha 60 32179
ostat.pl. manipulační pl. 35 52911
ostat.pl. neplodná půda 11 6818
ostat.pl. ostat.komunikace 46 40880
ostat.pl. silnice 26 93418
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1108 4637449
Par. DKM 1108 4637449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 256
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 10.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.