k.ú.: 616591 - Bynina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1139403
zahrada 273 269085
ovoc. sad 2 7709
travní p. 104 186148
lesní poz ostat.komunikace 1 374
lesní poz 137 1520496
vodní pl. tok přirozený 12 13243
zast. pl. zbořeniště 3 556
zast. pl. 371 105397
ostat.pl. dráha 1 28196
ostat.pl. jiná plocha 81 61572
ostat.pl. manipulační pl. 65 186957
ostat.pl. neplodná půda 74 76102
ostat.pl. ostat.komunikace 119 90373
ostat.pl. silnice 21 48316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6614
ostat.pl. zeleň 2 2999
Celkem KN 1422 3743540
Par. KMD 1422 3743540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 197
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 358
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 390
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2016
KM-D 1:2000 23.12.2003 03.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.12.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.