k.ú.: 616621 - Bystrá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561801 - Bystrá NUTS5 CZ0633561801
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 415 1813163
zahrada 116 58014
travní p. 206 471307
lesní poz 153 1312396
vodní pl. nádrž umělá 2 107
vodní pl. rybník 6 21834
vodní pl. tok přirozený 1 1559
vodní pl. tok umělý 5 5588
vodní pl. zamokřená pl. 9 5148
zast. pl. společný dvůr 14 2072
zast. pl. zbořeniště 5 703
zast. pl. 142 34896
ostat.pl. jiná plocha 114 61761
ostat.pl. manipulační pl. 13 10851
ostat.pl. neplodná půda 25 16917
ostat.pl. ostat.komunikace 115 60036
ostat.pl. silnice 43 43041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6512
ostat.pl. zeleň 1 166
Celkem KN 1388 3926071
Par. KMD 1388 3926071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 137
LV 190
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 05:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.