k.ú.: 616664 - Bystré u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577928 - Bystré NUTS5 CZ0533577928
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 5145214
zahrada 558 260704
ovoc. sad 10 42737
travní p. mez, stráň 1 4437
travní p. 396 2422310
lesní poz ostat.komunikace 5 4522
lesní poz 166 3459562
vodní pl. nádrž umělá 1 2006
vodní pl. rybník 7 46412
vodní pl. tok přirozený 35 41681
vodní pl. tok umělý 40 7944
zast. pl. společný dvůr 4 684
zast. pl. zbořeniště 14 1816
zast. pl. 819 179102
ostat.pl. jiná plocha 259 151333
ostat.pl. manipulační pl. 81 65655
ostat.pl. neplodná půda 34 21654
ostat.pl. ostat.komunikace 458 401319
ostat.pl. pohřeb. 1 4999
ostat.pl. silnice 34 120473
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11915
ostat.pl. zeleň 177 315405
Celkem KN 3526 12711884
Par. DKM 3431 10608698
Par. KMD 95 2103186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 207
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 799
byt.z. byt 133
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 142
LV 843
spoluvlastník 1245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2011
DKM 1:1000 10.05.2011
DKM-KPÚ 31.10.2006 1:1000 01.02.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1839 12.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.02.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.