k.ú.: 616681 - Žerůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500879 - Bystročice NUTS5 CZ0712500879
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 88462
orná půda mez, stráň 1 799
orná půda 172 2217288
chmelnice 1 224
zahrada 61 59970
travní p. foto. elektrárna 1 5317
travní p. 16 52317
lesní poz 11 31947
vodní pl. nádrž umělá 1 10365
vodní pl. tok přirozený 1 1078
zast. pl. 95 35948
ostat.pl. jiná plocha 9 8315
ostat.pl. manipulační pl. 2 8243
ostat.pl. ostat.komunikace 35 69630
ostat.pl. silnice 7 86739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7226
Celkem KN 416 2683868
Par. DKM 416 2683868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
LV 138
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2001
S-SK ŠD 1:2500 1932 25.06.2001
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.