k.ú.: 616699 - Bystrovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 547026 - Bystrovany NUTS5 CZ0712547026
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 854 2199866
zahrada 347 226514
travní p. 44 66350
lesní poz 19 94287
vodní pl. tok přirozený 11 66250
zast. pl. společný dvůr 3 391
zast. pl. zbořeniště 6 630
zast. pl. 503 211177
ostat.pl. dráha 8 28586
ostat.pl. jiná plocha 127 332898
ostat.pl. manipulační pl. 46 99834
ostat.pl. neplodná půda 6 15135
ostat.pl. ostat.komunikace 166 108464
ostat.pl. silnice 19 54940
ostat.pl. zeleň 21 8509
Celkem KN 2180 3513831
Par. DKM 2180 3513831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 486
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 609
spoluvlastník 852

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
THM-V 1:2000 01.01.1983 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.