k.ú.: 616711 - Nechvalice u Bystřan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567477 - Bystřany NUTS5 CZ0426567477
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1535060
zahrada 5 3799
travní p. 20 193848
vodní pl. nádrž umělá 1 170
zast. pl. společný dvůr 1 1155
zast. pl. zbořeniště 2 19
zast. pl. 18 13365
ostat.pl. jiná plocha 36 24428
ostat.pl. manipulační pl. 4 8254
ostat.pl. neplodná půda 34 151194
ostat.pl. ostat.komunikace 20 46865
ostat.pl. silnice 25 128438
ostat.pl. zeleň 1 108
Celkem KN 240 2106703
Par. DKM 240 2106703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 17
LV 37
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.05.2013 část k.ú.
DKM 1:1000 27.05.1999 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 27.05.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.