k.ú.: 616753 - Bystřec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579971 - Bystřec NUTS5 CZ0534579971
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1073 8568155
zahrada 609 486214
ovoc. sad 1 6115
travní p. 1466 3377003
lesní poz 1043 4107334
vodní pl. nádrž umělá 5 6791
vodní pl. rybník 3 7238
vodní pl. tok přirozený 45 43535
vodní pl. tok umělý 10 971
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 24 5216
zast. pl. 634 154658
ostat.pl. dobývací prost. 54 171820
ostat.pl. jiná plocha 579 539025
ostat.pl. manipulační pl. 42 51070
ostat.pl. neplodná půda 78 27303
ostat.pl. ostat.komunikace 606 551180
ostat.pl. pohřeb. 1 2640
ostat.pl. silnice 23 13963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17514
ostat.pl. zeleň 22 4205
Celkem KN 6330 18142146
Par. KMD 6330 18142146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 153
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 255
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 4
Celkem BUD 579
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 639
spoluvlastník 831

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 12:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.