k.ú.: 616907 - Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572772 - Bystřice NUTS5 CZ0522572772
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 4592951
zahrada 136 79644
ovoc. sad 40 63023
travní p. 163 202501
lesní poz 55 169565
vodní pl. nádrž umělá 2 866
vodní pl. rybník 2 3548
vodní pl. tok přirozený 98 27944
vodní pl. tok umělý 2 538
vodní pl. zamokřená pl. 6 2316
zast. pl. společný dvůr 12 2906
zast. pl. zbořeniště 7 1761
zast. pl. 193 104570
ostat.pl. jiná plocha 93 52100
ostat.pl. manipulační pl. 57 46310
ostat.pl. neplodná půda 16 10183
ostat.pl. ostat.komunikace 144 74311
ostat.pl. pohřeb. 2 1018
ostat.pl. silnice 47 50316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6852
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 1919 5493241
Par. KMD 1919 5493241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 293
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.