k.ú.: 616923 - Bystřice nad Olší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598062 - Bystřice NUTS5 CZ0802598062
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 8360
orná půda skleník-pařeniš. 1 30
orná půda 1744 3105078
zahrada skleník-pařeniš. 1 49
zahrada 1968 1950350
ovoc. sad 2 8007
travní p. mez, stráň 72 191523
travní p. 2102 3450375
lesní poz 1032 4697734
vodní pl. nádrž umělá 5 762
vodní pl. rybník 2 12373
vodní pl. tok přirozený 184 404894
vodní pl. tok umělý 22 4419
vodní pl. zamokřená pl. 41 63975
zast. pl. společný dvůr 15 8403
zast. pl. zbořeniště 20 2978
zast. pl. 2357 514182
ostat.pl. dráha 33 107325
ostat.pl. jiná plocha 480 208513
ostat.pl. manipulační pl. 67 112169
ostat.pl. neplodná půda 361 259269
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 93
ostat.pl. ostat.komunikace 1010 508071
ostat.pl. pohřeb. 6 16043
ostat.pl. silnice 147 396233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 45828
ostat.pl. zeleň 14 16986
Celkem KN 11722 16094022
Par. DKM 11722 16094022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 54
č.p. rod.dům 1444
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 31
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 223
bez čp/če jiná st. 130
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 305
rozestav. 7
Celkem BUD 2300
byt.z. byt 88
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 128
LV 2882
spoluvlastník 5361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1991 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991 reprodukce otisku mapy z r. 1914


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.