k.ú.: 617008 - Bratrušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 949066
zahrada 47 35581
travní p. 83 442921
lesní poz 45 436037
vodní pl. nádrž umělá 2 5475
vodní pl. tok umělý 11 1904
zast. pl. společný dvůr 3 132
zast. pl. 67 21357
ostat.pl. jiná plocha 21 7840
ostat.pl. manipulační pl. 20 25400
ostat.pl. neplodná půda 7 2816
ostat.pl. ostat.komunikace 35 50480
ostat.pl. silnice 2 4259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 964
ostat.pl. zeleň 1 403
Celkem KN 402 1984635
Par. DKM 402 1984635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 64
LV 115
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2006
THM-V 1:1000 01.01.1978 01.11.2006 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 20:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.