k.ú.: 617075 - Domanínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 767492
zahrada 124 68524
travní p. mez, stráň 8 4270
travní p. 51 194331
lesní poz 17 108538
vodní pl. tok přirozený 16 6245
vodní pl. zamokřená pl. 1 259
zast. pl. společný dvůr 1 1422
zast. pl. zbořeniště 1 560
zast. pl. 140 35830
ostat.pl. jiná plocha 44 71376
ostat.pl. manipulační pl. 13 12624
ostat.pl. mez, stráň 1 359
ostat.pl. neplodná půda 10 7578
ostat.pl. ostat.komunikace 22 42503
ostat.pl. silnice 5 41030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5667
ostat.pl. zeleň 1 129
Celkem KN 495 1368737
Par. DKM 495 1368737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 14
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 16
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 138
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 13
LV 177
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
THM-V 1:1000 01.01.1978 01.07.1997
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 11:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.