k.ú.: 617083 - Bystřice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1821315
zahrada 155 97958
travní p. 146 1323486
vodní pl. nádrž umělá 2 7210
vodní pl. rybník 3 80098
vodní pl. tok přirozený 23 70890
vodní pl. tok umělý 16 29319
vodní pl. zamokřená pl. 3 769
zast. pl. společný dvůr 4 531
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 150 78009
ostat.pl. dráha 3 29290
ostat.pl. jiná plocha 63 60397
ostat.pl. manipulační pl. 16 21535
ostat.pl. neplodná půda 79 213406
ostat.pl. ostat.komunikace 79 114572
ostat.pl. silnice 34 75475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13514
ostat.pl. zeleň 2 371
Celkem KN 920 4038155
Par. DKM 323 3544078
Par. KMD 597 494077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 28
LV 314
spoluvlastník 549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.04.2016 1:1000 07.04.2016 *)
KMD 1:1000 11.06.2014
DKM-KPÚ 18.11.2002 1:1000 06.01.2003 *) část extravilánu (v rámci KPÚ Hadrava)
S-SK GS 1:2880 1837 07.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 12:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.