k.ú.: 617091 - Petrovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 2131504
zahrada 75 77476
travní p. 271 1455324
lesní poz 23 423097
vodní pl. nádrž umělá 5 1813
vodní pl. rybník 2 1138
vodní pl. tok přirozený 52 52959
vodní pl. tok umělý 89 35967
vodní pl. zamokřená pl. 1 1351
zast. pl. zbořeniště 3 1468
zast. pl. 73 43216
ostat.pl. dráha 1 41191
ostat.pl. jiná plocha 30 16132
ostat.pl. manipulační pl. 13 11061
ostat.pl. neplodná půda 29 17404
ostat.pl. ostat.komunikace 54 49805
ostat.pl. silnice 19 63068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 293
Celkem KN 1022 4424267
Par. DKM 1022 4424267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 152
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.1997
S-SK GS 1:2880 1837 04.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.