k.ú.: 617121 - Rychlov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 1125
orná půda 885 2250361
zahrada 584 320285
ovoc. sad 7 22994
travní p. 314 428544
lesní poz 389 1820077
vodní pl. nádrž umělá 8 4083
vodní pl. rybník 21 33015
vodní pl. tok přirozený 84 27069
vodní pl. zamokřená pl. 35 17741
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 3 1011
zast. pl. 478 115271
ostat.pl. foto. elektrárna 1 5501
ostat.pl. jiná plocha 111 34205
ostat.pl. manipulační pl. 16 20563
ostat.pl. neplodná půda 11 37114
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 65
ostat.pl. ostat.komunikace 366 123918
ostat.pl. silnice 116 49672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3005
ostat.pl. zeleň 32 10774
Celkem KN 3465 5326516
Par. DKM 3465 5326516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 311
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 474
byt.z. byt 50
Celkem JED 50
LV 780
spoluvlastník 1167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.1999
ZMVM 1:2000 01.10.1987 18.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.