k.ú.: 617130 - Bystřice pod Lopeníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592111 - Bystřice pod Lopeníkem NUTS5 CZ0722592111
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 2314066
zahrada 478 304010
ovoc. sad 4 23615
travní p. 2458 4042142
lesní poz les(ne hospodář) 2 17485
lesní poz 259 5663668
vodní pl. nádrž umělá 1 76
vodní pl. tok přirozený 197 104338
vodní pl. tok umělý 20 8522
zast. pl. společný dvůr 3 300
zast. pl. zbořeniště 54 8966
zast. pl. 595 191228
ostat.pl. jiná plocha 512 247121
ostat.pl. manipulační pl. 5 1119
ostat.pl. neplodná půda 61 81571
ostat.pl. ostat.komunikace 899 243976
ostat.pl. pohřeb. 4 5953
ostat.pl. silnice 16 137515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 30387
ostat.pl. zeleň 6 1333
Celkem KN 6926 13427391
Par. KMD 6926 13427391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 369
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 81
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 555
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 802
spoluvlastník 1684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 06:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.