k.ú.: 617148 - Bystřička II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 583577
zahrada 447 267186
ovoc. sad 3 9757
travní p. 380 827942
lesní poz les s budovou 3 41
lesní poz 274 2354451
vodní pl. tok přirozený 52 100605
vodní pl. zamokřená pl. 1 2423
zast. pl. společný dvůr 5 3152
zast. pl. zbořeniště 10 649
zast. pl. 541 137337
ostat.pl. dráha 15 76393
ostat.pl. jiná plocha 276 82182
ostat.pl. manipulační pl. 7 21636
ostat.pl. neplodná půda 257 184324
ostat.pl. ostat.komunikace 143 87018
ostat.pl. silnice 37 55607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9675
ostat.pl. zeleň 16 7969
Celkem KN 2780 4811924
Par. DKM 1172 570800
Par. KMD 1608 4241124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 287
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 69
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 529
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 616
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2021
KMD 1:1000 26.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 26.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.07.2024 15:35

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.