k.ú.: 617148 - Bystřička II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 583616
zahrada 443 267218
ovoc. sad 3 9757
travní p. 377 827950
lesní poz les s budovou 3 41
lesní poz 274 2354451
vodní pl. tok přirozený 52 100605
vodní pl. zamokřená pl. 1 2423
zast. pl. společný dvůr 5 3163
zast. pl. zbořeniště 10 649
zast. pl. 536 136899
ostat.pl. dráha 15 76393
ostat.pl. jiná plocha 273 82360
ostat.pl. manipulační pl. 7 21636
ostat.pl. neplodná půda 257 184494
ostat.pl. ostat.komunikace 142 87018
ostat.pl. silnice 37 55607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9675
ostat.pl. zeleň 16 7969
Celkem KN 2763 4811924
Par. DKM 1163 570800
Par. KMD 1600 4241124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 286
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 525
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 617
spoluvlastník 928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2021
KMD 1:1000 26.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 26.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.