k.ú.: 617211 - Býšovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595420 - Býšovec NUTS5 CZ0635595420
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1037382
zahrada 82 86129
travní p. mez, stráň 3 2077
travní p. 134 686711
lesní poz les s budovou 3 164
lesní poz 182 1059149
vodní pl. nádrž umělá 2 1265
vodní pl. zamokřená pl. 2 950
zast. pl. zbořeniště 1 65
zast. pl. 61 22284
ostat.pl. jiná plocha 36 34328
ostat.pl. manipulační pl. 17 13099
ostat.pl. neplodná půda 110 90720
ostat.pl. ostat.komunikace 133 75333
ostat.pl. silnice 1 5
ostat.pl. zeleň 4 10728
Celkem KN 856 3120389
Par. KMD 856 3120389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 63
LV 76
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 19:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.