k.ú.: 617245 - Hrachoviště u Býště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574848 - Býšť NUTS5 CZ0532574848
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1267438
zahrada 72 53957
travní p. mez, stráň 3 734
travní p. 141 462701
lesní poz 24 2563680
vodní pl. nádrž umělá 1 520
vodní pl. tok přirozený 22 7410
vodní pl. tok umělý 68 16202
zast. pl. společný dvůr 1 235
zast. pl. 54 30440
ostat.pl. jiná plocha 18 9683
ostat.pl. manipulační pl. 8 3147
ostat.pl. neplodná půda 3 668
ostat.pl. ostat.komunikace 77 24132
ostat.pl. silnice 7 22862
ostat.pl. zeleň 2 51
Celkem KN 687 4463860
Par. DKM 687 4463860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 53
LV 98
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2000
ZMVM 1:2000 16.12.1990 12.06.2000
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.