k.ú.: 617261 - Byzhradec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576174 - Byzhradec NUTS5 CZ0524576174
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3570880
zahrada 113 103186
travní p. 124 454429
lesní poz 53 818030
vodní pl. nádrž přírodní 1 3314
vodní pl. tok přirozený 5 992
vodní pl. tok umělý 14 29583
zast. pl. společný dvůr 7 697
zast. pl. zbořeniště 6 2501
zast. pl. 162 87540
ostat.pl. jiná plocha 42 5846
ostat.pl. manipulační pl. 28 29933
ostat.pl. neplodná půda 6 3274
ostat.pl. ostat.komunikace 68 165212
ostat.pl. silnice 5 44694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1360
ostat.pl. zeleň 3 676
Celkem KN 836 5322147
Par. DKM 404 5059073
Par. KMD 432 263074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 26
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 141
LV 172
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
DKM-KPÚ 12.10.2006 1:1000 21.12.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.