k.ú.: 617270 - Bzenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586081 - Bzenec NUTS5 CZ0645586081
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1261
orná půda 6701 12106495
vinice 1159 1585378
zahrada 1006 465928
ovoc. sad 46 273726
travní p. 894 1031780
lesní poz les(ne hospodář) 20 5098
lesní poz 447 18692955
vodní pl. nádrž přírodní 1 2069
vodní pl. nádrž umělá 2 8965
vodní pl. rybník 119 391852
vodní pl. tok přirozený 22 220511
vodní pl. tok umělý 240 187608
vodní pl. zamokřená pl. 3 39573
zast. pl. společný dvůr 88 145740
zast. pl. zbořeniště 58 25331
zast. pl. 2453 940388
ostat.pl. dráha 36 780593
ostat.pl. jiná plocha 615 661371
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 615
ostat.pl. manipulační pl. 254 404656
ostat.pl. neplodná půda 354 157618
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1235
ostat.pl. ostat.komunikace 1722 802203
ostat.pl. pohřeb. 4 15412
ostat.pl. silnice 98 194577
ostat.pl. skládka 5 16828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 1017717
ostat.pl. zeleň 91 158538
Celkem KN 16475 40336021
Par. DKM 16475 40336021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 54
č.p. rod.dům 1255
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 44
č.p. zem.stav 7
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 171
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obč.vyb. 39
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 173
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 6
Celkem BUD 2082
byt.z. byt 259
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 80
obč.z. garáž 4
Celkem JED 361
LV 3688
spoluvlastník 5978

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2003
THM-V 1:2000 01.10.1981 20.08.2003 01.10.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.09.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 17.05.2022 03:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.