k.ú.: 617318 - Bzová u Hořovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531120 - Bzová NUTS5 CZ0202531120
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 522
orná půda 441 2673298
zahrada mez, stráň 1 352
zahrada 180 114909
ovoc. sad 6 18465
travní p. mez, stráň 20 12298
travní p. 291 1545200
lesní poz 42 6382090
vodní pl. nádrž umělá 4 2108
vodní pl. tok přirozený 50 9495
vodní pl. tok umělý 9 2556
zast. pl. společný dvůr 1 252
zast. pl. 262 113595
ostat.pl. jiná plocha 34 20503
ostat.pl. manipulační pl. 25 22837
ostat.pl. mez, stráň 46 48652
ostat.pl. neplodná půda 11 3838
ostat.pl. ostat.komunikace 51 111382
ostat.pl. silnice 10 109021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14320
Celkem KN 1492 11205693
Par. KMD 1492 11205693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 190
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 248
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 293
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK GS 1:2880 1839 21.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 25.05.2022 02:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.