k.ú.: 617326 - Bzová u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 1134884
zahrada 228 267847
ovoc. sad 1 1508
travní p. mez, stráň 4 732
travní p. 552 2487327
lesní poz 260 4477358
vodní pl. tok přirozený 71 64057
zast. pl. zbořeniště 9 1868
zast. pl. 238 94824
ostat.pl. jiná plocha 97 141743
ostat.pl. manipulační pl. 152 39289
ostat.pl. neplodná půda 264 175960
ostat.pl. ostat.komunikace 176 138092
ostat.pl. silnice 56 82019
ostat.pl. zeleň 137 112730
Celkem KN 2629 9220238
Par. DKM 1395 3642686
Par. KMD 1234 5577552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 222
LV 312
spoluvlastník 1263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 11.06.2019 *)
KMD 1:1000 04.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 04.05.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 08:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.