k.ú.: 617351 - Lhenice u Bžan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567485 - Bžany NUTS5 CZ0426567485
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1524686
zahrada 155 91376
ovoc. sad 31 414963
travní p. 117 621614
lesní poz 48 485187
vodní pl. nádrž umělá 5 8708
vodní pl. tok přirozený 11 14804
vodní pl. zamokřená pl. 1 1304
zast. pl. společný dvůr 2 181
zast. pl. zbořeniště 3 457
zast. pl. 185 53226
ostat.pl. jiná plocha 40 25541
ostat.pl. manipulační pl. 34 31213
ostat.pl. neplodná půda 221 327268
ostat.pl. ostat.komunikace 79 114748
ostat.pl. silnice 21 55109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7856
ostat.pl. zeleň 1 58
Celkem KN 1007 3778299
Par. DKM 1007 3778299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 184
LV 173
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2007 mapování intr.
DKM-KPÚ 10.06.2003 1:1000 30.06.2003 *) extr.
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.