k.ú.: 617385 - Cebiv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560782 - Cebiv NUTS5 CZ0327560782
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 3185630
zahrada 79 51357
travní p. 127 335689
lesní poz 44 1487205
vodní pl. nádrž umělá 3 5293
vodní pl. rybník 3 53908
vodní pl. tok přirozený 4 5826
vodní pl. tok umělý 16 24930
vodní pl. zamokřená pl. 3 9792
zast. pl. zbořeniště 7 1333
zast. pl. 132 63001
ostat.pl. dráha 4 49056
ostat.pl. jiná plocha 69 25829
ostat.pl. manipulační pl. 5 42811
ostat.pl. neplodná půda 36 102360
ostat.pl. ostat.komunikace 61 73569
ostat.pl. silnice 6 53121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2615
ostat.pl. zeleň 12 2284
Celkem KN 763 5575609
Par. KMD 763 5575609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 120
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 142
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839 08.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.